Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Vỏ chăn, ga chun tơ tằm 88.000 đ / Kg
2 Quần của bộ áo dài 21.000 đ / Chiếc
3 Quần của bộ áo dài 25.000 đ / Chiếc
4 Quần của bộ áo dài 30.000 đ / Chiếc
5 Ruột chăn trắng 30.000 đ / Kg
6 Ruột chăn trắng 32.000 đ / Kg
7 Vỏ gối 11.000 đ / Chiếc
8 Áo cử nhân (Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Chiếc
9 Áo cử nhân (Giặt khô là hơi) 60.000 đ / Chiếc
10 Rèm voan (Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
11 Rèm voan (Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
12 Rèm các loại (Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Kg
13 Chăn bông (Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Kg
14 Chăn len ( Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Kg
15 Mũ vải (Giặt ướt là hơi) 22.000 đ / Chiếc
16 Chân váy tơ tằm dài (Là hơi) 39.000 đ / Chiếc
17 Chân váy dài (Là Hơi) 28.000 đ / Chiếc
18 Chân váy ngắn (Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
19 Váy ngủ (Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
20 Váy ngủ (Giặt ướt là hơi) 27.000 đ / Chiếc
21 Váy đông (Là hơi) 50.000 đ / Chiếc
22 Váy đầm trơn (Là hơi) 43.000 đ / Chiếc
23 Váy đầm trơn (Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Chiếc
24 Váy dạ hội ( Là hơi) 91.000 đ / Chiếc
25 Váy cưới ( Là hơi) 126.000 đ / Chiếc
26 Quần nỉ ( Là hơi) 21.000 đ / Chiếc
27 Quần nỉ ( Giặt khô -là hơi) 30.000 đ / Chiếc
28 Quần nỉ ( Giặt ướt là hơi) 25.000 đ / Chiếc
29 Quần gió ( Là hơi) 18.000 đ / Chiếc
30 Quần gió ( Giặt khô là hơi) 25.000 đ / Chiếc