Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo cử nhân (Giặt ướt là hơi) 45.000 đ / Chiếc
2 Áo cử nhân (Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
3 Rèm voan (Giặt ướt là hơi) 30.000 đ / Chiếc
4 Rèm voan (Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
5 Rèm các loại (Giặt ướt là hơi) 30.000 đ / Kg
6 Chăn bông (Giặt ướt là hơi) 25.000 đ / Kg
7 Chăn len ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Kg
8 Mũ vải (Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
9 Chân váy tơ tằm dài (Là hơi) 33.000 đ / Chiếc
10 Chân váy dài (Là Hơi) 23.000 đ / Chiếc
11 Chân váy ngắn (Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
12 Váy ngủ (Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
13 Váy ngủ (Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
14 Váy đông (Là hơi) 42.000 đ / Chiếc
15 Váy đầm trơn (Là hơi) 36.000 đ / Chiếc
16 Váy đầm trơn (Giặt ướt là hơi) 45.000 đ / Chiếc
17 Váy dạ hội ( Là hơi) 80.000 đ / Chiếc
18 Váy cưới ( Là hơi) 120.000 đ / Chiếc
19 Quần nỉ ( Là hơi) 13.000 đ / Chiếc
20 Quần nỉ ( Giặt khô -là hơi) 20.000 đ / Chiếc
21 Quần nỉ ( Giặt ướt là hơi) 16.000 đ / Chiếc
22 Quần gió ( Là hơi) 13.000 đ / Chiếc
23 Quần gió ( Giặt khô là hơi) 20.000 đ / Chiếc
24 Quần gió ( Giặt ướt là hơi) 16.000 đ / Chiếc
25 Quần quân phục ( Là hơi) 16.000 đ / Chiếc
26 Quần quân phục ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
27 Quần soóc ( Là hơi) 16.000 đ / Chiếc
28 Quần soóc ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
29 Quần bò, quần ngố ( Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
30 Quần bò, quần ngố ( Giặt ướt là hơi) 28.000 đ / Chiếc