Tẩy vết bẩn

  • quy trinh tay cuc bo

    Quy trình tẩy cục bộ

    28/05/2021      Trước khi đưa sản phẩm vào trong quy trình giặt, SAPY có quy trình tẩy cục bộ.
  • dich vu tay vet ban

    Dịch vụ tẩy vết bẩn

    01/08/2017 Trong quá trình sử dụng các sản phẩm may mặc chịu tác động của rất nhiều yếu tố ngoại cảnh, làm cho sản phẩm có các vết bẩn.