Giặt khô + Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo cử nhân (Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
2 Rèm voan (Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
3 Quần nỉ ( Giặt khô -là hơi) 20.000 đ / Chiếc
4 Quần gió ( Giặt khô là hơi) 20.000 đ / Chiếc
5 Áo giả da nam ( Giặt khô là hơi) 80.000 đ / Chiếc
6 Áo giả da nữ ( Giặt khô là hơi) 70.000 đ / Chiếc
7 Áo nỉ ( Giặt khô là hơi) 30.000 đ / Chiếc
8 Áo bông trần ( Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
9 Áo gile trần bông ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
10 Áo da lộn ( Giặt khô là hơi) 140.000 đ / Chiếc
11 Áo len cộc tay ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
12 Áo khoác ngắn ( Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
13 Áo gile lông vũ ( Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
14 Áo nhồi lông vũ dài ( Giặt khô là hơi) 90.000 đ / Chiếc
15 Áo khoác quân sự ( Giặt khô là hơi) 50.000 đ / Chiếc
16 Áo măng tô ( Giặt khô là hơi) 85.000 đ / Chiếc
17 Bộ quần áo dài thường ( Giặt khô là hơi) 70.000 đ / Bộ
18 Bộ vét không lót ( Giặt khô là hơi) 75.000 đ / Bộ
19 Bộ vét lửng nữ ( Giặt khô là hơi) 90.000 đ / Bộ
20 Bộ quần áo dài nhung ( Giăt khô là hơi) 90.000 đ / Bộ
21 Bộ quân phục hè ( Giặt khô là hơi) 50.000 đ / Bộ
22 Thảm nilon 50.000 đ / M2
23 Thảm len 60.000 đ / M2
24 Rèm ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Kg
25 Chăn bông ( Giặt khô là hơi) 27.000 đ / Kg
26 Chăn len ( Giặt khô) 26.000 đ / Kg
27 Chăn tơ tằm (Giặt khô) 120.000 đ / Chiếc
28 Chăn lông cừu ( Giặt khô) 80.000 đ / Kg
29 Chăn lông vũ ( Giặt khô) 70.000 đ / Kg
30 Ruột gối lông vũ ( Giặt khô) 60.000 đ / Chiếc