GIẶT LÀ SAPY THÔNG BÁO THAY ĐỔI BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỪ 01/05/2022

Do sự tăng mạnh của hàng loạt chi phí đầu vào và để đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm Xí nghiệp giặt là Sapy tiến hành điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01/05/2022.

Giặt Là Sapy kính báo tới Quý khách hàng.

Bảng giá dịch vụ giặt là áp dụng từ 01/05/2022.