Là một đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết hợp làm kinh tế SAPY có nền văn hóa đặc sắc và độc đáo riêng. SAPY luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, mỗi đồng chí đảm nhận những chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều đã và đang phấn đấu “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”.

 Văn hóa SAPY là một nền tảng đã được xây dựng lâu dài, người đi trước thực hiện và người mới làm theo, ngấm dần vào trong từng thế hệ của cán bộ, nhân viên SAPY.

SAPY thành công chính là ở tập thể vững mạnh, song không vì thế mà cá tính của mỗi người không có cơ hội thể hiện, SAPY luôn tạo điều kiện cho mọi cán bộ, nhân viên được thể hiện bản sắc riêng trong sự hòa hợp với tập thể. Bởi thành công của các cá nhân góp phần làm nên thành công của SAPY, thành công của SAPY cũng là vì lợi ích của từng cá nhân.

Văn hóa SAPY được thể hiện ở một số nội dung sau:

- Sự thành thực của SAPY: thể hiện ở việc nói thật, không gian dối, cam kết thực hiện những gì hứa hẹn và đảm bảo đúng những gì sẽ thực hiện.

- Sự tự giác của SAPY: thể hiện ở mức độ sẵn sàng với công việc, không ngại khó khăn, làm việc hết mình vì lợi ích của SAPY và các đối tác.

- Sự chấp hành của SAPY: thể hiện ở việc tuân thủ những nội quy, quy định, quy trình thực hiện công việc, quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng.