Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Chân váy tơ tằm dài (Là hơi) 33.000 đ / Chiếc
2 Chân váy dài (Là Hơi) 23.000 đ / Chiếc
3 Chân váy ngắn (Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
4 Váy ngủ (Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
5 Váy đông (Là hơi) 42.000 đ / Chiếc
6 Váy đầm trơn (Là hơi) 36.000 đ / Chiếc
7 Váy dạ hội ( Là hơi) 80.000 đ / Chiếc
8 Váy cưới ( Là hơi) 120.000 đ / Chiếc
9 Quần nỉ ( Là hơi) 13.000 đ / Chiếc
10 Quần gió ( Là hơi) 13.000 đ / Chiếc
11 Quần quân phục ( Là hơi) 16.000 đ / Chiếc
12 Quần soóc ( Là hơi) 16.000 đ / Chiếc
13 Quần bò, quần ngố ( Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
14 Quần tơ tằm ( Là hơi) 26.000 đ / Chiếc
15 Quần âu ( Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
16 Áo nỉ ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
17 Áo len cộc tay ( Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
18 Áo khoác ngắn ( Là hơi) 36.000 đ / Chiếc
19 Áo gile lông vũ ( Là hơi) 36.000 đ / Chiếc
20 Ca vát ( Là hơi) 16.000 đ / Chiếc
21 Áo gile ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
22 Áo bếp ( Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
23 Áo dài nhung, ren ( Là hơi) 42.000 đ / Chiếc
24 Áo dài tân thời ( Là hơi) 30.000 đ / Chiếc
25 Áo phông cộc tay ( Là hơi) 16.000 đ / Chiếc
26 Áo phông dài tay ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
27 Áo sơ mi tơ tằm ( Là hơi) 30.000 đ / Chiếc
28 Áo sơ mi cộc tay ( Là hơi) 21.000 đ / Chiếc
29 Áo sơ mi dài tay ( Là hơi) 25.000 đ / Chiếc
30 Áo (quần) len ( Là hơi) 26.000 đ / Chiếc