Tại Giặt Là Sapy, chúng tôi luôn thực hiện phương châm Con người là trung tâm trên mọi phương diện, từ sản xuất kinh doanh tới chính sách nhân sự, đào tạo và tuyển dụng.  

Hiện nay, Xí nghiệp Giặt là SAPY thực hiện nội quy, quy chế theo đúng Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên là 150 người, Xí nghiệp luôn cố gắng tạo điều kiện để người lao động được hưởng chế độ lương, thưởng và phúc lợi tốt nhất.

+ Về hoạt động đào tạo: Xí nghiệp luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên trong đơn vị được học tập, đào tạo, nâng cao tay nghề; thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo về chuyên môn, kĩ thuật và thực hiện thi kiểm tra tay nghề hàng năm cho người lao động. Hàng năm, Xí nghiệp còn tổ chức cho cán bộ, công nhân viên được tham quan, học tập tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và nước ngoài, giúp cho cán bộ, công nhân viên có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường giặt là Việt Nam và công nghệ giặt là ở trên thế giới.

+ Về phúc lợi xã hội: Các tổ chức quần chúng trong Xí nghiệp như Công đoàn Xí nghiệp SAPY, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phát triển vững mạnh, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trong Xí nghiệp.

+ Mọi thành viên trong đơn vị đều được tạo điều kiện để phát huy năng lực, năng khiếu của bản thân thông qua các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các đoàn viên ưu tú từ trong tổ chức quần chúng cũng luôn được tạo điều kiện để phát triển đảng, được tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Đảng của đơn vị.

Cán bộ, công nhân viên trong Xí nghiệp Giặt là SAPY luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật, chấp hành tốt chỉ thị của cấp trên và các nội quy, quy định của Công ty.