Giặt Ướt + Là Hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo cử nhân (Giặt ướt là hơi) 45.000 đ / Chiếc
2 Rèm voan (Giặt ướt là hơi) 30.000 đ / Chiếc
3 Rèm các loại (Giặt ướt là hơi) 30.000 đ / Kg
4 Chăn bông (Giặt ướt là hơi) 25.000 đ / Kg
5 Chăn len ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Kg
6 Mũ vải (Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
7 Váy ngủ (Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
8 Váy đầm trơn (Giặt ướt là hơi) 45.000 đ / Chiếc
9 Quần nỉ ( Giặt ướt là hơi) 16.000 đ / Chiếc
10 Quần gió ( Giặt ướt là hơi) 16.000 đ / Chiếc
11 Quần quân phục ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
12 Quần soóc ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
13 Quần bò, quần ngố ( Giặt ướt là hơi) 28.000 đ / Chiếc
14 Quần âu ( Giặt ướt là hơi) 30.000 đ / Chiếc
15 Áo nỉ ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
16 Áo khoác ngắn ( Giặt ướt là hơi) 45.000 đ / Chiếc
17 Áo phông cộc tay ( Giặt ướt là hơi) 21.000 đ / Chiếc
18 Áo phông dài tay ( Giặt ướt là hơi) 23.000 đ / Chiếc
19 Áo bò 7 mảnh ( Giặt ướt là hơi) 32.000 đ / Chiếc
20 Áo sơ mi cộc tay ( Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Chiếc
21 Áo sơ mi dài tay ( Giặt ướt là hơi) 30.000 đ / Chiếc
22 Áo quân phục hè ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
23 Áo gió ( Giặt ướt là hơi) 28.000 đ / Chiếc
24 Áo Bludong ( Giặt ướt là hơi) 45.000 đ / Chiếc
25 Áo khoác dài ( Giặt ướt là hơi) 56.000 đ / Chiếc
26 Bộ quân phục hè ( Giặt ướt là hơi) 40.000 đ / Bộ
27 Bộ quần áo gió ( Giặt ướt là hơi) 40.000 đ / Bộ
28 Bộ ngủ ( Giặt ướt là hơi) 36.000 đ / Bộ
29 Bộ đồ nỉ (Giặt ướt là hơi) 40.000 đ / Bộ
30 Thảm tranh treo tường 0 đ / M2