Giặt Ướt + Là Hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Quần của bộ áo dài 25.000 đ / Chiếc
2 Ruột chăn trắng 30.000 đ / Kg
3 Áo cử nhân (Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Chiếc
4 Rèm voan (Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
5 Rèm các loại (Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Kg
6 Chăn bông (Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Kg
7 Chăn len ( Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Kg
8 Mũ vải (Giặt ướt là hơi) 22.000 đ / Chiếc
9 Váy ngủ (Giặt ướt là hơi) 27.000 đ / Chiếc
10 Váy đầm trơn (Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Chiếc
11 Quần nỉ ( Giặt ướt là hơi) 25.000 đ / Chiếc
12 Quần gió ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
13 Quần quân phục ( Giặt ướt là hơi) 28.000 đ / Chiếc
14 Quần soóc ( Giặt ướt là hơi) 22.000 đ / Chiếc
15 Quần bò, quần ngố ( Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
16 Quần âu ( Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
17 Áo nỉ ( Giặt ướt là hơi) 27.000 đ / Chiếc
18 Áo khoác ngắn ( Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Chiếc
19 Áo phông cộc tay ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
20 Áo phông dài tay ( Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Chiếc
21 Áo bò 7 mảnh ( Giặt ướt là hơi) 36.000 đ / Chiếc
22 Áo sơ mi cộc tay ( Giặt ướt là hơi) 29.000 đ / Chiếc
23 Áo sơ mi dài tay ( Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
24 Áo quân phục hè ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
25 Áo gió ( Giặt ướt là hơi) 32.000 đ / Chiếc
26 Áo Bludong ( Giặt ướt là hơi) 49.000 đ / Chiếc
27 Áo khoác dài ( Giặt ướt là hơi) 60.000 đ / Chiếc
28 Bộ quân phục hè ( Giặt ướt là hơi) 52.000 đ / Bộ
29 Bộ quần áo gió ( Giặt ướt là hơi) 52.000 đ / Bộ
30 Bộ ngủ ( Giặt ướt là hơi) 40.000 đ / Bộ