Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo cử nhân 45.000 đ / Chiếc
2 Áo cử nhân 55.000 đ / Chiếc
3 Rèm voan 30.000 đ / Chiếc
4 Rèm voan 35.000 đ / Chiếc
5 Vỏ chăn 0 đ / Kg
6 Ga, vỏ gối 0 đ / Kg
7 Giặt là ga, gối 0 đ / Kg
8 Rèm các loại 30.000 đ / Kg
9 Chăn bông 25.000 đ / Kg
10 Chăn len 24.000 đ / Kg
11 Mũ vải 20.000 đ / Chiếc
12 Chân váy tơ tằm dài 33.000 đ / Chiếc
13 Chân váy dài 23.000 đ / Chiếc
14 Chân váy ngắn 20.000 đ / Chiếc
15 Váy ngủ 20.000 đ / Chiếc
16 Váy ngủ 24.000 đ / Chiếc
17 Váy đông 42.000 đ / Chiếc
18 Váy đầm trơn 36.000 đ / Chiếc
19 Váy đầm trơn 45.000 đ / Chiếc
20 Váy dạ hội 80.000 đ / Chiếc
21 Váy cưới 120.000 đ / Chiếc
22 Quần nỉ 13.000 đ / Chiếc
23 Quần nỉ 20.000 đ / Chiếc
24 Quần nỉ 16.000 đ / Chiếc
25 Quần gió 13.000 đ / Chiếc
26 Quần gió 20.000 đ / Chiếc
27 Quần gió 16.000 đ / Chiếc
28 Quần quân phục 16.000 đ / Chiếc
29 Quần quân phục 20.000 đ / Chiếc
30 Quần soóc 16.000 đ / Chiếc