Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Rèm các loại 25.000 đ / Kg
2 Chăn bông 25.000 đ / Kg
3 Chăn len 24.000 đ / Kg
4 Mũ vải 20.000 đ / Chiếc
5 Chân váy tơ tằm dài 28.000 đ / Chiếc
6 Chân váy dài 20.000 đ / Chiếc
7 Chân váy ngắn 17.000 đ / Chiếc
8 Váy ngủ 17.000 đ / Chiếc
9 Váy ngủ 20.000 đ / Chiếc
10 Váy đông 36.000 đ / Chiếc
11 Váy đầm trơn 30.000 đ / Chiếc
12 Váy đầm trơn 36.000 đ / Chiếc
13 Váy dạ hội 65.000 đ / Chiếc
14 Váy cưới 120.000 đ / Chiếc
15 Quần nỉ 10.000 đ / Chiếc
16 Quần nỉ 15.000 đ / Chiếc
17 Quần nỉ 12.000 đ / Chiếc
18 Quần gió 10.000 đ / Chiếc
19 Quần gió 15.000 đ / Chiếc
20 Quần gió 15.000 đ / Chiếc
21 Quần gió 12.000 đ / Chiếc
22 Quần quân phục 11.000 đ / Chiếc
23 Quần quân phục 14.000 đ / Chiếc
24 Quần soóc 12.000 đ / Chiếc
25 Quần soóc 16.000 đ / Chiếc
26 Quần bò, quần ngố 12.000 đ / Chiếc
27 Quần bò, quần ngố 21.000 đ / Chiếc
28 Quần tơ tằm 23.000 đ / Chiếc
29 Quần âu 20.000 đ / Chiếc
30 Quần âu 24.000 đ / Chiếc