Giặt Ướt + Là Hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Rèm các loại 25.000 đ / Kg
2 Chăn bông 25.000 đ / Kg
3 Chăn len 24.000 đ / Kg
4 Mũ vải 20.000 đ / Chiếc
5 Váy ngủ 20.000 đ / Chiếc
6 Váy đầm trơn 36.000 đ / Chiếc
7 Quần nỉ 12.000 đ / Chiếc
8 Quần gió 12.000 đ / Chiếc
9 Quần quân phục 14.000 đ / Chiếc
10 Quần soóc 16.000 đ / Chiếc
11 Quần bò, quần ngố 21.000 đ / Chiếc
12 Quần âu 24.000 đ / Chiếc
13 Áo nỉ 21.000 đ / Chiếc
14 Áo khoác ngắn 43.000 đ / Chiếc
15 Áo phông cộc tay 17.000 đ / Chiếc
16 Áo phông dài tay 19.000 đ / Chiếc
17 Áo bò 7 mảnh 24.000 đ / Chiếc
18 Áo sơ mi cộc tay 22.000 đ / Chiếc
19 Áo sơ mi dài tay 24.000 đ / Chiếc
20 Áo quân phục hè 16.000 đ / Chiếc
21 Áo gió 24.000 đ / Chiếc
22 Áo Bludong 36.000 đ / Chiếc
23 Áo khoác dài 52.000 đ / Chiếc
24 Bộ quân phục hè 30.000 đ / Bộ
25 Bộ quần áo gió 45.000 đ / Bộ
26 Bộ ngủ 28.000 đ / Bộ
27 Bộ đồ nỉ 33.000 đ / Bộ
28 Thảm tranh treo tường 60.000 đ / M2
29 Thảm ghế 1 chỗ ngồi 25.000 đ / Chiếc
30 Áo choàng tắm 36.000 đ / Chiếc