Giặt Ướt + Là Hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo cử nhân 45.000 đ / Chiếc
2 Rèm voan 30.000 đ / Chiếc
3 Rèm các loại 30.000 đ / Kg
4 Chăn bông 25.000 đ / Kg
5 Chăn len 24.000 đ / Kg
6 Mũ vải 20.000 đ / Chiếc
7 Váy ngủ 24.000 đ / Chiếc
8 Váy đầm trơn 45.000 đ / Chiếc
9 Quần nỉ 16.000 đ / Chiếc
10 Quần gió 16.000 đ / Chiếc
11 Quần quân phục 20.000 đ / Chiếc
12 Quần soóc 20.000 đ / Chiếc
13 Quần bò, quần ngố 28.000 đ / Chiếc
14 Quần âu 30.000 đ / Chiếc
15 Áo nỉ 24.000 đ / Chiếc
16 Áo khoác ngắn 45.000 đ / Chiếc
17 Áo phông cộc tay 21.000 đ / Chiếc
18 Áo phông dài tay 23.000 đ / Chiếc
19 Áo bò 7 mảnh 32.000 đ / Chiếc
20 Áo sơ mi cộc tay 26.000 đ / Chiếc
21 Áo sơ mi dài tay 30.000 đ / Chiếc
22 Áo quân phục hè 20.000 đ / Chiếc
23 Áo gió 28.000 đ / Chiếc
24 Áo Bludong 45.000 đ / Chiếc
25 Áo khoác dài 56.000 đ / Chiếc
26 Bộ quân phục hè 40.000 đ / Bộ
27 Bộ quần áo gió 40.000 đ / Bộ
28 Bộ ngủ 36.000 đ / Bộ
29 Bộ đồ nỉ 40.000 đ / Bộ
30 Thảm tranh treo tường 0 đ / M2