Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Chân váy tơ tằm dài 28.000 đ / Chiếc
2 Chân váy dài 20.000 đ / Chiếc
3 Chân váy ngắn 17.000 đ / Chiếc
4 Váy ngủ 17.000 đ / Chiếc
5 Váy đông 36.000 đ / Chiếc
6 Váy đầm trơn 30.000 đ / Chiếc
7 Váy dạ hội 65.000 đ / Chiếc
8 Váy cưới 120.000 đ / Chiếc
9 Quần nỉ 10.000 đ / Chiếc
10 Quần gió 10.000 đ / Chiếc
11 Quần quân phục 11.000 đ / Chiếc
12 Quần soóc 12.000 đ / Chiếc
13 Quần bò, quần ngố 12.000 đ / Chiếc
14 Quần tơ tằm 23.000 đ / Chiếc
15 Quần âu 20.000 đ / Chiếc
16 Áo nỉ 17.000 đ / Chiếc
17 Áo len cộc tay 20.000 đ / Chiếc
18 Áo khoác ngắn 35.000 đ / Chiếc
19 Áo gile lông vũ 36.000 đ / Chiếc
20 Ca vát 12.000 đ / Chiếc
21 Áo gile 17.000 đ / Chiếc
22 Áo bếp 22.000 đ / Chiếc
23 Áo dài nhung, ren 39.000 đ / Chiếc
24 Áo dài tân thời 26.000 đ / Chiếc
25 Áo phông cộc tay 14.000 đ / Chiếc
26 Áo phông dài tay 15.000 đ / Chiếc
27 Áo sơ mi tơ tằm 26.000 đ / Chiếc
28 Áo sơ mi cộc tay 18.000 đ / Chiếc
29 Áo sơ mi dài tay 20.000 đ / Chiếc
30 Áo (quần) len 23.000 đ / Chiếc