Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Chân váy tơ tằm dài 33.000 đ / Chiếc
2 Chân váy dài 23.000 đ / Chiếc
3 Chân váy ngắn 20.000 đ / Chiếc
4 Váy ngủ 20.000 đ / Chiếc
5 Váy đông 42.000 đ / Chiếc
6 Váy đầm trơn 36.000 đ / Chiếc
7 Váy dạ hội 80.000 đ / Chiếc
8 Váy cưới 120.000 đ / Chiếc
9 Quần nỉ 13.000 đ / Chiếc
10 Quần gió 13.000 đ / Chiếc
11 Quần quân phục 16.000 đ / Chiếc
12 Quần soóc 16.000 đ / Chiếc
13 Quần bò, quần ngố 23.000 đ / Chiếc
14 Quần tơ tằm 26.000 đ / Chiếc
15 Quần âu 23.000 đ / Chiếc
16 Áo nỉ 20.000 đ / Chiếc
17 Áo len cộc tay 23.000 đ / Chiếc
18 Áo khoác ngắn 36.000 đ / Chiếc
19 Áo gile lông vũ 36.000 đ / Chiếc
20 Ca vát 16.000 đ / Chiếc
21 Áo gile 20.000 đ / Chiếc
22 Áo bếp 23.000 đ / Chiếc
23 Áo dài nhung, ren 42.000 đ / Chiếc
24 Áo dài tân thời 30.000 đ / Chiếc
25 Áo phông cộc tay 16.000 đ / Chiếc
26 Áo phông dài tay 20.000 đ / Chiếc
27 Áo sơ mi tơ tằm 30.000 đ / Chiếc
28 Áo sơ mi cộc tay 21.000 đ / Chiếc
29 Áo sơ mi dài tay 25.000 đ / Chiếc
30 Áo (quần) len 26.000 đ / Chiếc