Giặt khô + Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Quần nỉ 15.000 đ / Chiếc
2 Quần gió 15.000 đ / Chiếc
3 Quần gió 15.000 đ / Chiếc
4 Áo giả da nam 60.000 đ / Chiếc
5 Áo giả da nữ 50.000 đ / Chiếc
6 Áo nỉ 25.000 đ / Chiếc
7 Áo bông trần 45.000 đ / Chiếc
8 Áo gile trần bông 27.000 đ / Chiếc
9 Áo da lộn 100.000 đ / Chiếc
10 Áo len cộc tay 30.000 đ / Chiếc
11 Áo khoác ngắn 53.000 đ / Chiếc
12 Áo gile lông vũ 55.000 đ / Chiếc
13 Áo nhồi lông vũ dài 85.000 đ / Chiếc
14 Áo khoác quân sự 45.000 đ / Chiếc
15 Bộ quần áo dài thường 60.000 đ / Bộ
16 Bộ vét không lót 67.000 đ / Bộ
17 Bộ vét lửng nữ 80.000 đ / Bộ
18 Bộ quần áo dài nhung 80.000 đ / Bộ
19 Bộ quân phục hè 36.000 đ / Bộ
20 Thảm nilon 40.000 đ / M2
21 Thảm len 50.000 đ / M2
22 Ghế salon 1 chỗ ngồi 100.000 đ / Chiếc
23 Rèm 30.000 đ / Kg
24 Chăn bông 27.000 đ / Kg
25 Chăn len 26.000 đ / Kg
26 Chăn tơ tằm 100.000 đ / Chiếc
27 Chăn lông cừu 70.000 đ / Kg
28 Chăn lông vũ 70.000 đ / Kg
29 Ruột gối lông vũ 60.000 đ / Chiếc
30 Ruột gối 42.000 đ / Chiếc