Giặt khô + Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo cử nhân 55.000 đ / Chiếc
2 Rèm voan 35.000 đ / Chiếc
3 Quần nỉ 20.000 đ / Chiếc
4 Quần gió 20.000 đ / Chiếc
5 Áo giả da nam 80.000 đ / Chiếc
6 Áo giả da nữ 70.000 đ / Chiếc
7 Áo nỉ 30.000 đ / Chiếc
8 Áo bông trần 55.000 đ / Chiếc
9 Áo gile trần bông 35.000 đ / Chiếc
10 Áo da lộn 140.000 đ / Chiếc
11 Áo len cộc tay 35.000 đ / Chiếc
12 Áo khoác ngắn 55.000 đ / Chiếc
13 Áo gile lông vũ 55.000 đ / Chiếc
14 Áo nhồi lông vũ dài 90.000 đ / Chiếc
15 Áo khoác quân sự 50.000 đ / Chiếc
16 Áo măng tô 85.000 đ / Chiếc
17 Bộ quần áo dài thường 70.000 đ / Bộ
18 Bộ vét không lót 75.000 đ / Bộ
19 Bộ vét lửng nữ 90.000 đ / Bộ
20 Bộ quần áo dài nhung 90.000 đ / Bộ
21 Bộ quân phục hè 50.000 đ / Bộ
22 Thảm nilon 50.000 đ / M2
23 Thảm len 60.000 đ / M2
24 Rèm 35.000 đ / Kg
25 Chăn bông 27.000 đ / Kg
26 Chăn len 26.000 đ / Kg
27 Chăn tơ tằm 120.000 đ / Chiếc
28 Chăn lông cừu 80.000 đ / Kg
29 Chăn lông vũ 70.000 đ / Kg
30 Ruột gối lông vũ 60.000 đ / Chiếc