GIẶT LÀ SAPY THÔNG BÁO QUY ĐỊNH XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO

Để đảm bảo về chất lượng sản phẩm và việc luân chuyển hàng hóa được thông suốt, đề nghị Qúy khách đến lấy hàng đúng thời gian hẹn trả.
* Nếu sau 30 ngày Qúy khách  không đến lấy hàng, chúng tôi sẽ tính phí lưu kho, cụ thể như sau:
- Từ 31 đến 35 ngày so với ngày hẹn trả, mức phí lưu kho bằng 20% tiền dịch vụ giặt là của mặt hàng đó.
- Từ 36 đến 40 ngày so với ngày hẹn trả, mức phí lưu kho bằng 35% tiền dịch vụ giặt là của mặt hàng đó.
- Từ 41 đến 45 ngày so với ngày hẹn trả, mức phí lưu kho bằng 50% tiền dịch vụ giặt là của mặt hàng đó.
- Từ 46 đến 50 ngày so với ngày hẹn trả, mức phí lưu kho bằng 65% tiền dịch vụ giặt là của mặt hàng đó.
- Từ 51 đến 55 ngày so với ngày hẹn trả, mức phí lưu kho bằng 80% tiền dịch vụ giặt là của mặt hàng đó.
- Từ 56 đến 60 ngày so với ngày hẹn trả, mức phí lưu kho bằng 100% tiền dịch vụ giặt là của mặt hàng đó.
* Đối với hàng hóa quá hẹn từ 60 ngày trở lên, Sapy sẽ xử lý theo Quy định của Công ty, cụ thể như sau:
- Xử lý tiêu hủy, đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng (mục nát, hư hỏng, không đảm bảo chất lượng sử dụng)
- Tổ chức bán thanh lý cho cán bộ, nhân viên trong Công ty đối với hàng hóa còn giá trị sử dụng để hoàn phí lưu kho.
SAPY rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách!
Trân trọng!