Giặt là Sapy thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán Tân Sưủ 2021 tại văn phòng giao dịch số 3 Trần Khánh Dư

Lịch làm, nghỉ tết nguyên đán của giặt là Sapy tại văn phòng giao dịch số 3 Trần Khánh Dư

Dưới đây  lịch làm, nghỉ tết nguyên đán của giặt là Sapy tại văn phòng giao dịch địa chỉ số 3 Trần Khánh Dư.