DỊCH VỤ GIẶT LÀ LẤY NHANH TRONG 24 GIỜ

DỊCH VỤ GIẶT LÀ LẤY NHANH TRONG 24 GIỜ

Dịch vụ lấy nhanh trong 24 giờ + 50% giá (Within 24 hours express service charge + 50% of total)

 

Quần áo trẻ em tính 50% giá (Children clothing charge 50% of price)