BIỂU PHÍ VẬN CHUYỂN CHO DỊCH VỤ NHẬN TRẢ HÀNG TẠI NHÀ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2021

GIẶT LÀ SAPY THÔNG BÁO BIỂU PHÍ VẬN CHUYỂN CHO DỊCH VỤ NHẬN TRẢ HÀNG TẠI NHÀ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2021


GIẶT LÀ SAPY THÔNG BÁO BIỂU PHÍ VẬN CHUYỂN CHO DỊCH VỤ NHẬN TRẢ HÀNG TẠI NHÀ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2021 TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG.