Quy trình giặt ướt - là hơi của sapy

SAPY chỉ áp dụng quy trình giặt ướt với các loại sản phẩm không bị thay đổi cấu trúc trong nước và chất giặt.

       Chất giặt Sapy sử dụng là chất giặt tổng hợp có cấu tạo từ các gốc hữu cơ khác nhau, có tác dụng loại bỏ chất bẩn và dầu mỡ bám trên vải sợi, không bị kết tủa trong nước và không để lại tàn dư trên sơ sợi.

       Quy trình sản phẩm giặt ướt, là hơi của Sapy như sau:

                         

(Máy giặt vắt tự động)     

                        

 (Máy sấy )     

                                                                                                                                                              

Bước 1: Bộ phận giặt tiếp nhận sản phẩm, phân loại theo nhóm sơ sợi, theo màu sắc

Bước 2: Xử lý cục bộ các vết bẩn

Bước 3: Đưa sản phẩm vào máy giặt, chọn quy trình giặt cho phù hợp với chất liệu sản phẩm.

Bước 4: Cho máy chạy tự động theo quy trình giặt vắt tự động đã cài đặt

Bước 5: Hết quy trình giặt lấy sản phẩm ra khỏi máy, kiểm tra đạt về tiêu chuẩn, chất lượng, bàn giao cho bộ phận sấy.

Bước 6: Bộ phận sấy tiếp nhận và đưa vào máy sấy, lựa chọn quy trình sấy phù hợp với sản phẩm. Hết quy trình sấy kiểm tra đạt về tiêu chuẩn, chất lượng bàn giao cho bộ phận là.

Bước 7: Bộ phận là đưa sản phẩm vào các máy là hơi chuyên dụng, là theo quy trình.

Bước 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói

Bước 9:  Đóng gói sản phẩm và bàn giao cho bộ phận trả hàng