Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo sơ mi dài tay ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
2 Áo (quần) len ( Giặt khô là hơi) 45.000 đ / Chiếc
3 Áo quân phục hè ( Giặt khô là hơi) 30.000 đ / Chiếc
4 Áo quân phục đông ( Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
5 Áo gió ( Giặt khô là hơi) 40.000 đ / Chiếc
6 Áo Bludong ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
7 Áo măng tô ( Giặt khô là hơi) 92.000 đ / Chiếc
8 Áo khoác lông ( Giặt khô là hơi) 110.000 đ / Chiếc
9 Áo khoác dài ( Giặt khô là hơi) 75.000 đ / Chiếc
10 Áo ký giả ( Giặt khô là hơi) 44.000 đ / Chiếc
11 Áo vét không lót ( Giặt khô là hơi) 44.000 đ / Chiếc
12 Áo vét lửng ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
13 Áo vét ( Giặt khô là hơi) 71.000 đ / Chiếc
14 Bộ quần áo gió ( Giặt ướt là hơi) 65.000 đ / Bộ
15 Bộ ngủ ( Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Bộ
16 Bộ đồ nỉ ( Giặt ướt là hơi) 52.000 đ / Chiếc