Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Váy dạ hội ( Giặt khô là hơi) 130.000 đ / Chiếc
2 Váy cưới (Giặt khô là hơi) 180.000 đ / Chiếc
3 Quần quân phục ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
4 Quần soóc ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
5 Quần bò, quần ngố ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
6 Quần da ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
7 Quần tơ tằm ( Giặt khô là hơi) 44.000 đ / Chiếc
8 Quần âu ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
9 Bộ quần áo gió ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Bộ
10 Bộ quân phục đông ( Giặt khô là hơi) 90.000 đ / Bộ
11 Bộ ngủ ( Giặt khô là hơi) 50.000 đ / Bộ
12 Bộ đồ nỉ ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Bộ
13 Bộ ký giả ( Giặt khô là hơi) 83.000 đ / Bộ
14 Bộ com lê ( Giặt khô là hơi) 110.000 đ / Bộ
15 Ca vát ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
16 Áo gile ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
17 Áo (quần) lót ( Giặt ướt) 17.000 đ / Chiếc
18 Áo gile da ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
19 Áo da măng tô ( Giặt khô là hơi) 150.000 đ / Chiếc
20 Áo da dài ( Giặt khô là hơi) 130.000 đ / Chiếc
21 Áo da ngắn ( Giặt khô là hơi) 110.000 đ / Chiếc
22 Áo bếp ( Giặt ướt là hơi) 39.000 đ / Chiếc
23 Áo dài nhung, ren (Giặt khô là hơi) 72.000 đ / Chiếc
24 Áo dài tân thời ( Giặt khô là hơi) 59.000 đ / Chiếc
25 Áo nhồi lông vũ ngắn ( Giặt khô là hơi) 85.000 đ / Chiếc
26 Áo phông cộc tay ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
27 Áo phông dài tay ( Giặt khô là hơi) 33.000 đ / Chiếc
28 Áo bò 7 mảnh ( Giặt khô là hơi) 44.000 đ / Chiếc
29 Áo sơ mi tơ tằm ( Giặt khô là hơi) 50.000 đ / Chiếc
30 Áo sơ mi cộc tay ( Giặt khô là hơi) 36.000 đ / Chiếc