Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Chăn bông ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Kg
2 Chăn len ( Giặt khô) 28.000 đ / Kg
3 Chăn tơ tằm (Giặt khô) 88.000 đ / Kg
4 Chăn lông cừu ( Giặt khô) 88.000 đ / Kg
5 Chăn lông vũ ( Giặt khô) 77.000 đ / Kg
6 Màn ( Giặt ướt) 33.000 đ / Chiếc
7 Ruột gối lông vũ ( Giặt khô) 66.000 đ / Chiếc
8 Ruột gối ( Giặt khô) 50.000 đ / Chiếc
9 Vỏ gối tơ tằm ( Giặt khô là hơi) 17.000 đ / Chiếc
10 Vali 110.000 đ / Chiếc
11 Túi sách 77.000 đ / Chiếc
12 Túi sách da 88.000 đ / Chiếc
13 Khăn len ( Giặt khô) 33.000 đ / Chiếc
14 Thú bông to 110.000 đ / Chiếc
15 Thú bông nhỡ 66.000 đ / Chiếc
16 Thú bông nhỏ 28.000 đ / Chiếc
17 Mũ vải ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
18 Mũ phớt ( Giặt khô) 66.000 đ / Chiếc
19 Giầy da ( Giặt khô) 65.000 đ / Đôi
20 Giầy thể thao 65.000 đ / Đôi
21 Găng tay da ( Giặt khô) 28.000 đ / Đôi
22 Tất (Giặt ướt) 17.000 đ / Đôi
23 Khăn mùi xoa ( Giặt ướt là hơi) 11.000 đ / Chiếc
24 Chân váy da ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
25 Chân váy tơ tằm dài (Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
26 Chân váy dài ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
27 Chân váy ngắn ( Giặt khô là hơi) 33.000 đ / Chiếc
28 Váy đông ( Giặt khô là hơi) 72.000 đ / Chiếc
29 Váy ngủ ( Giặt khô là hơi) 33.000 đ / Chiếc
30 Váy đầm trơn (Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc