Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Bộ quần áo dài thường ( Giặt khô là hơi) 89.000 đ / Bộ
2 Bộ quần áo dài thường ( Là hơi) 62.000 đ / Bộ
3 Bộ vét không lót ( Là hơi) 58.000 đ / Bộ
4 Bộ vét không lót ( Giặt khô là hơi) 83.000 đ / Bộ
5 Bộ vét lửng nữ ( Là hơi) 70.000 đ / Bộ
6 Bộ vét lửng nữ ( Giặt khô là hơi) 100.000 đ / Bộ
7 Bộ quần áo dài nhung ( Giăt khô là hơi) 99.000 đ / Bộ
8 Bộ quần áo dài nhung ( Là hơi) 70.000 đ / Bộ
9 Bộ quân phục hè ( Là hơi) 45.000 đ / Bộ
10 Bộ quân phục hè ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Bộ
11 Bộ quân phục hè ( Giặt ướt là hơi) 52.000 đ / Bộ
12 Bộ quần áo gió ( Là hơi) 45.000 đ / Bộ
13 Bộ quần áo gió ( Giặt ướt là hơi) 52.000 đ / Bộ
14 Bộ quân phục đông ( Là hơi) 63.000 đ / Bộ
15 Bộ ngủ ( Là hơi) 35.000 đ / Bộ
16 Bộ ngủ ( Giặt ướt là hơi) 40.000 đ / Bộ
17 Bộ đồ nỉ ( Là hơi) 45.000 đ / Bộ
18 Bộ đồ nỉ (Giặt ướt là hơi) 52.000 đ / Bộ
19 Bộ ký giả ( Là hơi) 58.000 đ / Bộ
20 Bộ com lê ( Là hơi) 78.000 đ / Bộ
21 Thảm nilon 55.000 đ / M2
22 Thảm len 65.000 đ / M2
23 Thảm tranh treo tường 0 đ / M2
24 Thảm ghế 1 chỗ ngồi 28.000 đ / Chiếc
25 Áo choàng tắm 39.000 đ / Chiếc
26 Khăn mặt, khăn tắm 35.000 đ / Kg
27 Khăn ăn, khăn bông bé 50.000 đ / Kg
28 Khăn bàn 39.000 đ / Kg
29 Ga, vỏ chăn 35.000 đ / Kg
30 Rèm ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Kg