Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Áo nhồi lông vũ dài ( Giặt khô là hơi) 95.000 đ / Chiếc
2 Áo phông cộc tay ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
3 Áo phông cộc tay ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
4 Áo phông dài tay ( Là hơi) 23.000 đ / Chiếc
5 Áo phông dài tay ( Giặt ướt là hơi) 26.000 đ / Chiếc
6 Áo bò 7 mảnh ( Giặt ướt là hơi) 36.000 đ / Chiếc
7 Áo sơ mi tơ tằm ( Là hơi) 35.000 đ / Chiếc
8 Áo sơ mi cộc tay ( Là hơi) 25.000 đ / Chiếc
9 Áo sơ mi cộc tay ( Giặt ướt là hơi) 29.000 đ / Chiếc
10 Áo sơ mi dài tay ( Là hơi) 28.000 đ / Chiếc
11 Áo sơ mi dài tay ( Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
12 Áo (quần) len ( Là hơi) 32.000 đ / Chiếc
13 Áo quân phục hè ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
14 Áo quân phục hè ( Giặt ướt là hơi) 24.000 đ / Chiếc
15 Áo khoác quân sự ( Là hơi) 45.000 đ / Chiếc
16 Áo khoác quân sự ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Chiếc
17 Áo quân phục đông ( Là hơi) 38.000 đ / Chiếc
18 Áo gió ( Là hơi) 27.000 đ / Chiếc
19 Áo gió ( Giặt ướt là hơi) 32.000 đ / Chiếc
20 Áo Bludong ( Là hơi) 43.000 đ / Chiếc
21 Áo Bludong ( Giặt ướt là hơi) 49.000 đ / Chiếc
22 Áo măng tô ( Là hơi) 64.000 đ / Chiếc
23 Áo măng tô ( Giặt khô là hơi) 92.000 đ / Chiếc
24 Áo khoác lông ( Là hơi) 77.000 đ / Chiếc
25 Áo khoác dài ( Là hơi) 52.000 đ / Chiếc
26 Áo khoác dài ( Giặt ướt là hơi) 60.000 đ / Chiếc
27 Áo ký giả ( Là hơi) 30.000 đ / Chiếc
28 Áo vét không lót ( Là hơi) 30.000 đ / Chiếc
29 Áo vét lửng ( Là hơi) 42.000 đ / Chiếc
30 Áo vét ( Là hơi) 50.000 đ / Chiếc