Bảng giá

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Quần gió ( Giặt ướt là hơi) 20.000 đ / Chiếc
2 Quần quân phục ( Là hơi) 25.000 đ / Chiếc
3 Quần quân phục ( Giặt ướt là hơi) 28.000 đ / Chiếc
4 Quần soóc ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
5 Quần soóc ( Giặt ướt là hơi) 22.000 đ / Chiếc
6 Quần bò, quần ngố ( Là hơi) 28.000 đ / Chiếc
7 Quần bò, quần ngố ( Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
8 Quần tơ tằm ( Là hơi) 31.000 đ / Chiếc
9 Quần âu ( Là hơi) 28.000 đ / Chiếc
10 Quần âu ( Giặt ướt là hơi) 33.000 đ / Chiếc
11 Áo giả da nam ( Giặt khô là hơi) 88.000 đ / Chiếc
12 Áo giả da nữ ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
13 Áo nỉ ( Là hơi) 24.000 đ / Chiếc
14 Áo nỉ ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
15 Áo nỉ ( Giặt ướt là hơi) 27.000 đ / Chiếc
16 Áo bông trần ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
17 Áo gile trần bông ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
18 Áo da lộn ( Giặt khô là hơi) 150.000 đ / Chiếc
19 Áo len cộc tay ( Là hơi) 28.000 đ / Chiếc
20 Áo len cộc tay ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
21 Áo khoác ngắn ( Là hơi) 43.000 đ / Chiếc
22 Áo khoác ngắn ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
23 Áo khoác ngắn ( Giặt ướt là hơi) 50.000 đ / Chiếc
24 Áo gile lông vũ ( Là hơi) 43.000 đ / Chiếc
25 Áo gile lông vũ ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
26 Ca vát ( Là hơi) 20.000 đ / Chiếc
27 Áo gile ( Là hơi) 28.000 đ / Chiếc
28 Áo bếp ( Là hơi) 30.000 đ / Chiếc
29 Áo dài nhung, ren ( Là hơi) 50.000 đ / Chiếc
30 Áo dài tân thời ( Là hơi) 41.000 đ / Chiếc