Giặt khô + Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Quần tơ tằm ( Giặt khô là hơi) 44.000 đ / Chiếc
2 Quần âu ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
3 Bộ quần áo gió ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Bộ
4 Bộ quân phục đông ( Giặt khô là hơi) 90.000 đ / Bộ
5 Bộ ngủ ( Giặt khô là hơi) 50.000 đ / Bộ
6 Bộ đồ nỉ ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Bộ
7 Bộ ký giả ( Giặt khô là hơi) 83.000 đ / Bộ
8 Bộ com lê ( Giặt khô là hơi) 110.000 đ / Bộ
9 Ca vát ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
10 Áo gile ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
11 Áo gile da ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
12 Áo da măng tô ( Giặt khô là hơi) 150.000 đ / Chiếc
13 Áo da dài ( Giặt khô là hơi) 130.000 đ / Chiếc
14 Áo da ngắn ( Giặt khô là hơi) 110.000 đ / Chiếc
15 Áo dài nhung, ren (Giặt khô là hơi) 72.000 đ / Chiếc
16 Áo dài tân thời ( Giặt khô là hơi) 59.000 đ / Chiếc
17 Áo nhồi lông vũ ngắn ( Giặt khô là hơi) 85.000 đ / Chiếc
18 Áo phông cộc tay ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
19 Áo phông dài tay ( Giặt khô là hơi) 33.000 đ / Chiếc
20 Áo bò 7 mảnh ( Giặt khô là hơi) 44.000 đ / Chiếc
21 Áo sơ mi tơ tằm ( Giặt khô là hơi) 50.000 đ / Chiếc
22 Áo sơ mi cộc tay ( Giặt khô là hơi) 36.000 đ / Chiếc
23 Áo sơ mi dài tay ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
24 Áo (quần) len ( Giặt khô là hơi) 45.000 đ / Chiếc
25 Áo quân phục hè ( Giặt khô là hơi) 30.000 đ / Chiếc
26 Áo quân phục đông ( Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
27 Áo gió ( Giặt khô là hơi) 40.000 đ / Chiếc
28 Áo Bludong ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
29 Áo măng tô ( Giặt khô là hơi) 92.000 đ / Chiếc
30 Áo khoác lông ( Giặt khô là hơi) 110.000 đ / Chiếc