Giặt khô + Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Chăn tơ tằm (Giặt khô) 88.000 đ / Kg
2 Chăn lông cừu ( Giặt khô) 88.000 đ / Kg
3 Chăn lông vũ ( Giặt khô) 77.000 đ / Kg
4 Ruột gối lông vũ ( Giặt khô) 66.000 đ / Chiếc
5 Ruột gối ( Giặt khô) 50.000 đ / Chiếc
6 Vỏ gối tơ tằm ( Giặt khô là hơi) 17.000 đ / Chiếc
7 Vali 110.000 đ / Chiếc
8 Túi sách 77.000 đ / Chiếc
9 Túi sách da 88.000 đ / Chiếc
10 Khăn len ( Giặt khô) 33.000 đ / Chiếc
11 Thú bông to 110.000 đ / Chiếc
12 Thú bông nhỡ 66.000 đ / Chiếc
13 Thú bông nhỏ 28.000 đ / Chiếc
14 Mũ vải ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
15 Mũ phớt ( Giặt khô) 66.000 đ / Chiếc
16 Giầy da ( Giặt khô) 65.000 đ / Đôi
17 Găng tay da ( Giặt khô) 28.000 đ / Đôi
18 Chân váy da ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
19 Chân váy tơ tằm dài (Giặt khô là hơi) 55.000 đ / Chiếc
20 Chân váy dài ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
21 Chân váy ngắn ( Giặt khô là hơi) 33.000 đ / Chiếc
22 Váy đông ( Giặt khô là hơi) 72.000 đ / Chiếc
23 Váy ngủ ( Giặt khô là hơi) 33.000 đ / Chiếc
24 Váy đầm trơn (Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
25 Váy dạ hội ( Giặt khô là hơi) 130.000 đ / Chiếc
26 Váy cưới (Giặt khô là hơi) 180.000 đ / Chiếc
27 Quần quân phục ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
28 Quần soóc ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Chiếc
29 Quần bò, quần ngố ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
30 Quần da ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc