Giặt khô + Là hơi

Thứ tự Tên dịch vụ Giá dịch vụ Chọn dịch vụ
1 Vỏ chăn, ga chun tơ tằm 88.000 đ / Kg
2 Quần của bộ áo dài 30.000 đ / Chiếc
3 Ruột chăn trắng 32.000 đ / Kg
4 Vỏ gối 11.000 đ / Chiếc
5 Áo cử nhân (Giặt khô là hơi) 60.000 đ / Chiếc
6 Rèm voan (Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
7 Quần nỉ ( Giặt khô -là hơi) 30.000 đ / Chiếc
8 Quần gió ( Giặt khô là hơi) 25.000 đ / Chiếc
9 Áo giả da nam ( Giặt khô là hơi) 88.000 đ / Chiếc
10 Áo giả da nữ ( Giặt khô là hơi) 77.000 đ / Chiếc
11 Áo nỉ ( Giặt khô là hơi) 35.000 đ / Chiếc
12 Áo bông trần ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
13 Áo gile trần bông ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
14 Áo da lộn ( Giặt khô là hơi) 150.000 đ / Chiếc
15 Áo len cộc tay ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Chiếc
16 Áo khoác ngắn ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
17 Áo gile lông vũ ( Giặt khô là hơi) 61.000 đ / Chiếc
18 Áo nhồi lông vũ dài ( Giặt khô là hơi) 95.000 đ / Chiếc
19 Áo khoác quân sự ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Chiếc
20 Áo măng tô ( Giặt khô là hơi) 92.000 đ / Chiếc
21 Bộ quần áo dài thường ( Giặt khô là hơi) 89.000 đ / Bộ
22 Bộ vét không lót ( Giặt khô là hơi) 83.000 đ / Bộ
23 Bộ vét lửng nữ ( Giặt khô là hơi) 100.000 đ / Bộ
24 Bộ quần áo dài nhung ( Giăt khô là hơi) 99.000 đ / Bộ
25 Bộ quân phục hè ( Giặt khô là hơi) 65.000 đ / Bộ
26 Thảm nilon 55.000 đ / M2
27 Thảm len 65.000 đ / M2
28 Rèm ( Giặt khô là hơi) 39.000 đ / Kg
29 Chăn bông ( Giặt khô là hơi) 28.000 đ / Kg
30 Chăn len ( Giặt khô) 28.000 đ / Kg